Pareto principle

قانون ۲۰/۸۰ یا همان اصل پارتو چیست؟

قانون ۸۰/۲۰ که به احترام مبدع آن ویلفردو پارتو (Vilfredo Pareto)، اصل پارتو (Pareto principle) نام‌گذاری شده است. اصل پارتو یا قانون پارتو یکی مهم‌ترین مفاهیم موجود در مدیریت زمان و زندگی انسان‌هاست. به زبان ساده این قانون بیان‌گر این است که ۲۰ درصد از فعالیت‌های شما، ۸۰ درصد از نتایج را برای شما در […]

قانون ۲۰/۸۰ یا همان اصل پارتو چیست؟ بیشتر بخوانید »